Upcoming Exhibition (27.05.2016 - 01.10.2016)

Den Lille Gule Kaffebar
Mikkel Bryggers Gade 7
1460 København K

Steffen Eriksen

Over the span of four decades, Danish photographer Steffen Eriksen has dedicated his life to photography, exploring and mastering the art as few others. Whether he is working with large-format view cameras or modern day digital formats, his meticulous attention to detail and uncompromising craftsmanship shines through. More importantly Eriksen possesses a genuine poetic sensibility that unveils the beauty that escapes the unsuspecting eye, and enables him to transform everyday scenes and objects into works of art. In his current exhibition Eriksen takes the viewer to deserted industrial sites. These places, that no longer serve their intended purpose, gain a renewed sense of dignity through his lens, as he captures their proud heritage. In a series of evocative photographs, Eriksen invites the viewer to explore a vanishing world, and to investigate the traces of the past as clues to the mystery that encapsulates the sites.  

 

In Danish

Igennem fire årtier har den danske fotograf Steffen Eriksen dedikeret sit liv til fotografiet, som han har udforsket og tilegnet sig som få. Han mestrer alt fra storformatskameraer til moderne digitale formater og besidder en kompromisløs tilgang til sit håndværk, der altid har været i højsædet. Hans billeder vidner dog om mere end færdighed. Eriksen besidder en poetisk sensibilitet, der åbenbarer den skønhed der undslipper de øjne der ikke søger den, hvilket gør ham i stand til at omsætte hverdagsscener og objekter til kunst. I hans aktuelle udstilling viser han os fortidens industrielle steder gennem hans unikke perspektiv. Disse steder, som for længst har udtjent deres formål, kommer til fornyet værdighed igennem hans linse, når han indfanger deres stolte arv. I en serie stemningsmættede fotografier inviterer Eriksen os til at betragte ’stedernes gåder’ som han udtrykker det. Som om fortidens spor blotlægges gennem fotografiet for at lede os til stedernes gådefulde fortælling.